Kvalifikace a praxe

Na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem vystudovala fakultu románských studií – obor italština.

Na fakultě anglistiky jsem v rámci studia světového (nerománského) jazyka složila závěrečkou zkoušku z anglického jazyka.

Na fakultě romanistiky jsem dále absolvovala závěrečnou zkoušku z jazyka španělského.

Na jazykové škole jsem složila Státní závěrečnou zkoušku z jazyka anglického a z jazyka italského.

Absolvovala jsem studijní stáže ve Velké Británii a v Itálii.

Profesní odbornost v oblasti právních a účetních překladů a ústního tlumočení jsem získala ve společnosti BIANCHI & PARTNERS s.r.o., kdy jsem u firmy pracovala jako zaměstnanec. Se společností nadále úzce spolupracuji na externí bázi.

Spolupracuji také s překladatelskými a reklamními agenturami, pro které překládám texty s technickou či lékařskou tématikou.
Vyhotovuji překlady a tlumočím pro orgány státní správy, soudy či orgány Policie ČR.
Soudně ověřené tlumočení často poskytuji běžným občanům a firmám z ČR a z Itálie.