Překlady

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?

Vyhotovím pro Vás překlady italštiny se soudním ověřením (s „kulatým razítkem“) a běžné překlady z angličtiny a španělštiny.
Překladům se věnuji intenzívně od roku 2000, kdy jsem nejprve jako zaměstnanec a poté jako spolupracovník překládala každodenně.

CENA PŘEKLADU 880 Kč za 1 - 4 NS

Nejčastěji požadované soudně ověřené překlady italštiny jsou:

Pozn.: U těchto překladů je vhodné, aby si zákazník nechal nejdříve zhotovit úředně ověřenou kopii tak, aby nedošlo k poškození původní písemnosti. Originál a překlad se po svázání a připojení pečeti totiž stává neoddělitelnou listinou. Na přání dodám překlad italštiny ve více vyhotoveních.

Doručení svázaných písemností, tj. překladů italštiny se soudním ověřením, je JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ. Korespondenční vyřízení překladu doručí velmi spolehlivě do druhého dne jako doporučenou zásilku společnost Česká pošta a.s. Vaše písemnost se tak bez problému "otočí" zpět k Vám během pouhých tří dnů.

U překladů bez soudního ověření se většinou jedná o:

CO JE TO NORMOSTRANA?

Zákazníci mě často žádají o bližší vysvětlení pojmu normostrana. Tak tedy: V současnosti se délka textů obvykle vyjadřuje v normostranách.
Jedna normostrana má 30 řádků po 60 úhozech, celkem tedy 1 800 znaků, počítáno včetně mezer. Údaj vychází ze starých strojopisných norem.
Typická tisková strana v knize obsahuje velmi přibližně 1,5 × tolik textu. Jedna normostrana odpovídá v češtině zhruba 275 slovům.

O PŘEKLADU A PŘEKLÁDÁNÍ

Překlad jako psaná forma výpovědi vykazuje jiná specifika než ústní tlumočení. Je proto nutné k němu i takto přistupovat. Každý, kdo se seznámil s lingvistickými zákonitostmi ví, že s písemnými jazykovými prostředky je třeba zacházet citlivě, neboť, co je psáno, to je dáno. Ví, že například synonyma nejsou nikdy zcela slova se stejným významem a láme si třeba hlavu nad tím, jak důsledně zachovávat syntax originálu tak, aby překlad působil jako věrný sémantický celek.